2022/1 Resmi Gazete Notları

25/03/2022

Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ

22/03/2022

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/03/2022

Anayasa Mahkemesinin 3/2/2022 Tarihli ve 2019/20473 Başvuru Numaralı Kararı

13/02/2022

12/02/2022

Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11/02/2022

Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/34548 Başvuru Numaralı Kararı

10/02/2022

Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik

03/02/2022

Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/5735 Başvuru Numaralı Kararı

02/02/2022

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2018/75, K: 2021/61 Sayılı Kararı

01/02/2022

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29/01/2022

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

28/01/2022

Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2016/12847 Başvuru Numaralı Kararı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 26/01/2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı Kararı

27/01/2022

Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/81, K: 2021/45 Sayılı Kararı

22/01/2022

Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik

21/01/2022

Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği

14/01/2022

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği

Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

11/01/2022

7350 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

07/01/2022

Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/14884 Başvuru Numaralı Kararı