Veri bilimi, kurum veya işletmede ortaya çıkan gerçek iş problemlerini verilerle anlamlandıran ve bu problemlere çözüm sunacak veri uygulamaları geliştiren, içinde bilgisayar bilimleri, istatistik, matematik ve bilişim bilimleri dahil olmak üzere birçok bilim dalını içeren disiplinler arası bir çalışma alanıdır.

Veri bilimi ham veriden bir soruna çözüm ortaya koyabilecek bilgiyi üretmek ve atılması gereken adımları bulmak için verilerin toplanması, hazırlanması, analizi ve analizlerin sonuçlarının anlamlandırılarak aksiyon alınması gibi temel süreçleri içinde barındırmaktadır.

Büyük veri genellikle çok sayıda farklı veri kaynağından toplanan hacimli, karmaşık, yapılandırılmamış ve hızlı akan verileri tanımlamaktadır. Ancak toplanan büyük veri ve bu verileri verimli bir şekilde işleyecek teknolojilerin ve yöntemlerin geliştirilmesi tek başına yetersizdir. Toplanan bu verilerden gerçek iş problemlerini çözecek ve rekabet avantajı sağlayacak bilginin üretilmesi için veri biliminin etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Veri Bilimi Hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar taraf bilirkişisi raporu ile sınırlı olmayıp, talebe özel çalışmalar da yapılmaktadır.

Veri Bilimi Hizmetleri kapsamında, veri madenciliği, veri görselleştirme, hesaplamalı istatistik, makine öğrenimi projeleri ve benzeri konularda taraf bilirkişisi raporu (uzman mütaalası) hizmetleri HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında hazırlanmaktadır.

×